Friday, April 30, 2010

Ano kaya ang magagawa mo sa isang minuto???

link: click VIDEO to watch an episode of Batibot that shows the value of time
thanks to beybies for the upload"Ano kaya ang maaaring gawin sa isang minuto"

Ito ang pambungad na tanong ni Kiko Matsing sa mga batang manunuod noon sa halos iisang minutong pagsasadula ng kahalagahan ng oras. Ito ang isa sa epektibong pamamaraan ng pambatang programang ito na hikayatin ang mga bata na pahalagahan ang oras, maikli man o mahaba. Magaling na naipahatid ang mensaheng maraming makabuluhang bagay ang maaaring gawin sa iisang minuto tulad na lamang ng paglilipit ng iyong mga libro o gamit.

No comments:

Post a Comment